Poszukujemy Partnerów do wspólnych promocji na zasadzie cross-marketingu.

Od kilku lat na polskim rynku obserwujemy tendencję do „cięcia” budżetów na reklamę , zwłaszcza tradycyjną. Jest to oczywiste ponieważ każda firma chcąc utrzymać przychody na poziomie daleko odbiegającym od spadkowego musi szukać oszczędności nawet na płaszczyźnie reklamy, bez której większość nowych projektów nigdy nie przyniesie oczekiwanego lub możliwego do osiągnięcia efektu . I tu […]