Aby zostać Taksówkarzem w Sigma Taxi Kołobrzeg należy:

1) Zarejestrować działalność taksówkową (PKWiU 4932Z)w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (od 1 lipca 2011 r. można złożyć wniosek o rejestrację przez Internet), albo w formie papierowej w siedzibie urzędu gminy. Uwaga, złożenie wniosku o rejestrację działalności gospodarczej spełnia wymóg zgłoszenia działalności w urzędzie skarbowym,zakładzie ubezpieczeń społecznych i urzędzie statystycznym.

2) Zakupić i zainstalować w samochodzie lampę taxi , taksometroraz kasę rejestrującą ( fiskalną ) .

3) Zalegalizować taksometr w urzędzie miar i uzyskać świadectwo legalizacji.

4) Wykonać badanie dodatkowe TAXI samochodu w uprawnionych stacjach diagnostycznych.

5) Z zaświadczeniem uzyskanym w stacji diagnostycznej udać się do wydziału komunikacji urzędu gminy w celu uzyskania wpisu w dowodzie rejestracyjnym,że pojazd będzie wykorzystywany jako taksówka.(także w karcie pojazdu ,jeśli była wydana)

6) Uzyskać z sądu zaświadczenie krajowego rejestru skazanych o niekaralności w zakresie Ustawy o transporcie drogowym z 6 września 2001r. z poprawkami

7) Uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy kierowcy taksówki osobowej.

8) Uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy kierowcy taksówki osobowej.

9) Złożyć w urzędzie gminy wniosek o uzyskanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką osobową.

10) Wnieść opłatę za wydanie licencji lub jej wypisu.

11) Dokonać fiskalizacji kasy rejestrującej (fiskalnej).

Rejony Dojazdów Sigma Taxi Kołobrzeg

Taxi Dźwirzyno , Taxi Ustronie Morskie , Taxi Grzybowo , Taxi Rogowo , Taxi Sianożęty , Taxi Gąski , Taxi Mrzeżyno , Taxi Mielno

Partner główny Sigma Taxi – www.ozon-tech.pl

Zapraszamy do kontaktu.